Recenzní řízení

Redakce přijímá příspěvky k recenznímu řízení každý rok do konce června, a to v anglickém, francouzském, německém, ruském a španělském jazyce. Za jazykovou a obsahovou stránku příspěvku odpovídá autor. Optimální rozsah studií je cca 25-35 normostran (1 800 úhozů včetně mezer na jedné straně). Články a recenze prosím posílejte zásadně na e-mailovou adresu redakce. Součástí dodaného článku musí být krátký anglický abstrakt a klíčová slova.

Úvod > Recenzní řízení