Recenzní řízení

Všechny přijaté rukopisy musí projít recenzním řízením. Recenzní řízení je anonymní. Každý rukopis je posouzen dvěma nezávislými recenzenty, zpravidla odborníky v dané oblasti, kteří nesmí být součástí instituce či projektu, v němž by byl zapojen i autor rukopisu. K vydání rukopisu dojde v případě, že oba recenzenti dospějí k jeho kladnému zhodnocení, a poté, co budou zapracovány jejich případné věcné připomínky.  Jsou-li posudky recenzentů záporné, redakční rada musí rukopis odmítnout a zpravit o tom jeho autora. V případě dvou protikladných recenzních posudků je rukopis předán třetímu recenzentovi.

Úvod > Recenzní řízení