Pro autory

Příjem příspěvků

Redakce přijímá příspěvky k recenznímu řízení každý rok do konce června, a to v anglickém, francouzském, německém, ruském a španělském jazyce. Za jazykovou a obsahovou stránku příspěvku odpovídá autor. Optimální rozsah studií je cca 25-35 normostran (1 800 úhozů včetně mezer na jedné straně). Články a recenze prosím posílejte zásadně na e-mailovou adresu redakce. Součástí dodaného článku musí být krátký anglický abstrakt a klíčová slova.

Závazné pokyny pro autory

Použité písmo: Times New Roman, velikost: 12, zarovnání: do bloku, řádkování: jednoduché.

Poznámkový aparát: umístěný pod čarou, písmo Times New Roman, velikost 10, řádkování jednoduché.

Způsob citování:

1a. P. URBANITSCH, Großbritannien und die Verträge von Locarno, Diss., Wien 1968, p. 185.

1b. E. EICKHOFF, Venedig, Wien und die Osmanen: Umbruch in Südosteuropa 1645–1700, München 1970, S. 410.

2. Y. NAKASH, Fiscal and Monetary Systems in the Mahdist Sudan, 1881–1898, in: International Journal of Middle East Studies, Vol. 20, No. 3, 1988, pp. 365–385.

3. L. BITTNER – A. F. PRIBRAM – H. SRBIK et al. (Hrsg.), Österreich-Ungarns Außenpolitik von der Bosnischen Krise 1908 bis zum Kriegsausbruch 1914. Diplomatische Aktenstücke des österreichisch-ungarischen Ministeriums des Äußeren (weiter nur ÖUA), Bd. 1, Wien, Leipzig 1930, Anlage zur Nr. 99, S. 112–113.

4a. Telegramm Szögyénys, Nr. 286, 16. 12. 1908. Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien (weiter nur HHStA), Politisches Archiv III, Preussen (Deutschland), Kt. 166, Berichte 1908 III–XII.

4b. The National Archives, London, Kew (further only TNA), CAB 23/49, War Cabinet and Cabinet, Conclusions, Cabinet 17 (25), March 20th, 1925.

Ilustrační příklady standardních licenčních smluv (definitivní podobu smlouvy k podpisu předkládá vždy redakce):
​​Typ smlouvy

Česká verze Anglická verze
​Licenční smlouva bezúplatná – FF UK nabyvatel (autor nezaměstnanec)
  lic_nezam_bezupl_v12-1_CZ.docx lic_nezam_bezupl_v11-1_EN.docx
​​Licenční smlouva úplatná – FF UK nabyvatel (autor nezaměstnanec)
lic_nezam_upl_v11-1_CZ.docx lic_nezam_upl_v11_EN.docx​
Úvod > Pro autory