O časopisu

Prague Papers on the History of International Relations (PPHIR) vychází od roku 1997 jako ročenka Ústavu světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. V roce 2006 byla rozvinuta úspěšná spolupráce s Institutem pro východoevropské dějiny Fakulty historických a kulturních věd Vídeňské univerzity, která vedla k vyššímu počtu přispěvků, a proto v roce 2010 došlo k transformaci na odborný mezinárodní recenzovaný časopis, který vychází dvakrát do roka a v němž jsou publikovány studie převážně k dějinám mezinárodních vztahů. V roce 2009 byl časopis zařazen na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů vydávaných v České republice.

Od roku 2015 vychází v režimu Open Access . Veškerý obsah je volně k dispozici bez uživatelských poplatků. Uživatelé mohou plné texty číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků v tomto časopise bez předchozího povolení od vydavatele či autora. Časopis vychází pod licencí CC BY-NC-ND 2.0.

Nejsou účtovány žádné poplatky  za podání, zpracování a publikování rukopisu.

ISSN 1803-7356 (Print)
ISSN 2336-7105 (Online)

Úvod > O časopisu